+45 86 41 24 40 rgf@rgf.dk

Organisation

RgF er organiseret med en bestyrelse og en række udvalg inden for de aktivitetsområder, som foreningen dækker.

Bestyrelsen består af syv medlemmer og en suppleant, som alle er på valg hvert år. Der vælges hvert år på generalforsamlingen en koordinator til hvert aktivitetsudvalg. De enkelte udvalg består af tre til syv personer.

For at understøtte foreningens frivillige har RgF ansat en personalestab, som blandt andet har til opgave at sparre, hjælpe og vejlede udvalg, instruktører og andre frivillige. Derudover laver personalestaben samarbejder med skoler og institutioner, private virksomheder, ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner. Idrætspolitisk laver RgF også et stort stykke arbejde både lokalt og nationalt.

Sponsorer & Samarbejdspartnere

[logo-carousel id=sponsorer]