+45 86 41 24 40 rgf@rgf.dk

Efter 40 år som formand for RgF og før det fem år som formand for herreafdelingen takkede Peter Schøning af på generalforsamlingen den 25. april. Det var præcis 40 år efter, han blev valgt som formand første gang i 1983.

Peter har igennem tiden stået i spidsen for og været drivkraften i mange forskellige projekter og indsatser. Her kan blandt mange nævnes etableringen af springsalen i Dronningborghallen, Fremtidens Foreningshus, RgFs Byggefond og Idrætsfritidsordningen i Dronningborg. Gennem årene har Peter kæmpet for en gymnastikhal til foreningen, og det arbejde kan den nyvalgte formand fortsætte, da RgF Hallen med et springcenter blot er en midlertidig løsning.

Gennem årene har Peter været en fremtrædende figur på det idrætspolitiske felt. Peter har markeret sig såvel lokalt som nationalt, og kæmpet for at idrætten og det frivillige foreningsliv skulle have gode vilkår.

Peter blev i 2011 udnævnt til æresmedlem af RgF.

Ny formand

Nyvalgt formand er Frank Andersen, som har siddet i bestyrelsen i 9 år som henholdsvis økonomiansvarlig og næstformand. Baggrunden for at indtræde i bestyrelsen var via sit arbejde i TeamGym afdelingen dels i form af udvalgsarbejde og dels som stævneansvarlig ifm. afviklingen af nationale TeamGym konkurrencer i samabrejde med GymDanmark.

RgF holder reception i anledning af formandsskiftet fredag den 12. maj kl. 13-16 i RgF Foreningshuset. Alle er inviteret.

Yderligere info:

  • Peter Schøning, 20405357
  • Frank Andersen, 21228982
  • Torben ”Totte” Kjeldsen, 40119608