+45 86 41 24 40 rgf@rgf.dk

RgF og Randers Cimbria blev i efteråret 2023 udpeget af DIF til at være spydspidsforeninger i det landsdækkende projekt ”Fremtidens Idræt for Børn og Unge” (FIBU-projekt). Udnævnelsen har gjort det muligt for de to foreninger at lægge endnu større fokus på at fastholde børn og unge i Randers i et sundt og fællesskabende idrætsmiljø.

I december startede Charlotte Bjerregaard som børne- og ungeansvarlig i FIBU-projektet, og det er hendes opgave at udføre og implementere projektet i de to foreninger. Charlotte skal være med til at styrke det gode børne- og ungemiljø i foreningerne, og hendes fokus er hovedsageligt på de årgange, som ofte falder ud af de gode sociale idrætsfællesskaber.

Foreningerne fortæller, at de med en børne- og ungeansvarlig har fået mulighed for at sætte endnu mere fokus på byens unge, således deres behov og ønsker kan tilgodeses endnu mere, og at de med det øgede fokus på området kan kvalificere idrætstilbuddene til målgruppen endnu bedre.

Byens unge skal spørges

Charlotte Bjerregaard har en kandidat i idrætsvidenskab fra Aarhus Universitet, erfaring fra tidligere ansættelse hos Randers Kommune som Get2sport medarbejder samt livslang erfaring fra foreningslivet som både udøver, træner og leder. Charlotte brænder for at skabe gode oplevelser gennem fællesskabende idrætsaktiviteter, hvor fokus er på bevægelsesglæde, sammenhold og godt humør. “Alle børn og unge har ret til et aktivt liv, og det kan vi hjælpe med ude i foreningslivet. Jeg har glædet mig meget til at være med til at udvikle foreningslivet for vores børn og unge i samarbejde med de to foreninger i Randers, DIF og de andre børne- og ungeansvarlige i projektet”, fortæller Charlotte.

Både Randers Cimbria og RgF ønsker at bidrage til et øget fokus på de gode kvaliteter, der ligger i foreningsidrætten, men for at det kan lade sig gøre, må der tænkes nye tanker sammen med de unge. Derfor er foreningerne også særligt glade for, at de med netop dette projekt kan sætte yderligere skub i den udvikling.

Indsatser i spydspidsforeningerne

I RgF ønsker man om to år at have opbygget et mere attraktivt og socialt inkluderende træningsmiljø for de unge. Her er der tænkt i indsatser, som rammer målgruppen 12-18 år, hvor særligt drengene vil være i fokus. Charlotte skal også sammen med foreningen sætte ekstra strøm til deres eksisterende ungenetværk, bl.a. gennem et ungeudvalg, der kan fungere som et bindeled mellem de unge og bestyrelsen i foreningen. Derudover arbejdes der også med at udvikle på foreningens unge trænere. Det handler ikke blot om deres evner som trænere og hjælpetrænere, men i høj grad også om at styrke sammenhængskraften på tværs af foreningens afdelinger.

I Randers Cimbria er der et stort fokus på at få organiseret arbejdet med frivillige. Her skal der også nedsættes et ungeudvalg bestående af forældre og de unge selv. Derudover ønsker klubben at styrke deres fundament for at rumme både de unge endnu bedre, men

særligt også aktiviteter for de helt små. Her skal der arbejdes kvalificeret med både skolesamarbejder og samarbejdet ind i daginstitutionerne.

Fakta om spydspidsarbejdet:

  • I 2023 og 2024 udpeges et antal foreninger til at være spydspidsforeninger, hvor der skal udvikles og opsamles viden om de succesfulde børne- og ungemiljøer.
  • Foreningerne sættes sammen af 2-3 foreninger lokalt, der skal samarbejde om udviklingen.
  • I Region Midtjylland bliver der mellem 5-7 klynger.
  • Hver foreningsklynge får tildelt en børne- og ungeansvarlig, der skal stå for at drive udviklingsarbejdet og sørge for erfaringsdeling.
  • I Randers er de deltagende foreninger Randers gymnastiske Forening og Randers Cimbria.

Fakta om Fremtidens Idræt for Børn og Unge:

  • A.P. Møller Fonden har bevilget 85 mio. kr. til projektet ’Fremtidens idræt for børn og unge’, der er udviklet af og drives af Danmarks Idrætsforbund.
  • ‘Fremtidens idræt for børn og unge’ er et ambitiøst og omfattende projekt, som løber over de næste fem år.
  • Danmarks Idrætsforbund er paraplyorganisation for 62 danske specialforbund.
  • Under Danmarks Idrætsforbund er der i runde tal 6.000 børne- og ungdomsforeninger og 800.000 medlemmer under 18 år.
  • Projektindsatserne er mange under følgende overskrifter: øge kapaciteten, trænerløfte og trivsel, involvering og rekruttering samt synlighed og videndeling.

Se mere om programmet: www.dif.dk/bornogunge

Foto: Torben ”Totte” Kjeldsen (forretningsfører RgF), Charlotte Bjerregaard (FIBU) og Mike Nielsen (forretningsfører Cimbria) Arkiv foto.

Evt. spørgsmål kan rettes til Charlotte Bjerregaard, 30855618 / chbj@fibu.dif.dk