+45 86 41 24 40 rgf@rgf.dk

I år 2000 udskrev Lokale- og Anlægsfonden en konkurrence, hvor man skulle beskrive, hvad man mente, hvordan Fremtidens Foreningshus skulle se ud, og hvordan det kunne fungere.

I Lokale- og Anlægsfonden havde man den idé, at det skulle bygges efter nogle arkitektoniske dogmeprincipper, som nogle arkitekter kort forinden havde udarbejdet. På det tidspunkt var film lavet efter dogmeprincipper meget populære.

Fondens tanke var at udvikle idéer og støtte foreningshuse, som ud over at gavne foreningslivet også skulle tage højde for tidens individualisme og mangfoldighed i aktiviteter. Et hus som samlede lokalsamfundet, et hus, der både er et mødested, et aktivitetssted, og som giver lokalsamfundet identitet.

For at gøre husene økonomisk realiserbare tog konkurrencen udgangspunkt i foreningshuse, der benytter sig af standardiserede og masseproducerede elementer på en ny og kvalitativ måde.

Efter opfordring fra Borgmesterkontoret i Randers blev vi opfordret til at deltage. Lokale- og Anlægsfonden ville bidrage med op til 5 millioner incl. moms, og man var villig til at der blev bygget op til 5 huse forskellige steder i landet. Det var dog den betingelse fra Lokale- og Anlægsfonden, at kommunen var økonomisk med i projektet, hvilket Randers kommune accepterede.

En personkreds med forskellige baggrunde og forhold til RgF gik i gang og indsendte et forslag.

RgFs forslag blev et af de udvalgte, og der blev udskrevet en arkitektkonkurrence. Der indkom over 60 arkitektforslag, som var meget forskellige og kom fra 5 verdensdele, Det endte med, at alle forslag blev forkastet, fordi Fonden mente, at alle var for dyre til at blive realiseret. Man udtog derefter 3 foreningsforslag, som udvalgte arkitektfirmaer skulle give deres bud på. Det var nu 3 forskellige firmaer, der hver for sig kom med deres bud på, hvordan husene kunne se ud i 3 udvalgte byer, nemlig Undløse, Holbæk og Randers. I Randers var det arkitektfirmaet århusfirmaet Cubo, der fik opgaven.

Til at drive huset var det nødvendigt at stifte en erhvervsdrivende fond, som kom til at hedde ”Fonden Fremtidens Foreningsfond Randers 2003”. Pengene til stiftelsen (300.000 kr.) kom fra forskellige aktiviteter gennem mange år, f.eks. hjælp af forskellig karat, bl.a. servering ved store arrangementer i Randershallen, hjælperopgaver ved Randers Rock, åbning af RandersUgen m.m.

Fondens formål er at opføre, eje og drive bygningen ”Fremtidens Foreningshus” og drive de dertil knyttede udearealer på matr.nr: 101 (Ti”L”) Tjærby by, Gimming, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers, og ved udlån eller udleje stille disse faciliteter til rådighed for kulturelle og foreningsmæssige formål samt støtte idrætsaktiviteten gymnastik og andre almennyttige formål. Huset skal ved udformningen, indretningen og driften være inspirationskilde for andre og skal følgelig søges at udvikles og tilpasses løbende.

Huset blev indviet den 27. august ved sæsonstart 2004.

Fremtidens Foreningshus består af aktivitetssal, kontor- og mødelokaler, køkken, omklædnings- og badefaciliteter og et motionscenter bestående af spinning- og styrketræningslokale. Udover at være møde- og aktivitetssted for flere af foreningens hold, udlejes lokalerne til foreninger, virksomheder, institutioner og private til mange forskellige formål.

Fremtidens Foreningshus har været en milepæl for foreningen, da det er blevet et samlingspunkt for foreningens ansatte og de frivillige, ligesom det har været afsæt til yderligere udvikling af foreningen.

Ganske vist er det en fond, der ejer huset, men her har RgF fået et solidt afsæt til en lang række aktiviteter og rigtig gode forhold for både frivillige og ansatte.