+45 86 41 24 40 rgf@rgf.dk

Opvisninger er altid blevet benævnt præsentationer i RgF. Sammen med konkurrencerne har præsentationerne altid været foreningens ansigt udadtil. I de første år af foreningens levetid, inviterede man publikum ind i øvelseslokalet for at overvære øvelserne. Dette blev startskuddet til de præsentationer, som vi kender i dag. Den første præsentation af foreningens hold var i 1879 og foregik i Håndværkerforeningen. Derefter var der arrangeret bal under overskriften: ”Vinterens Bedste”. De årlige præsentationer var ofte besøgt af det bedre borgerskab. I referatet fra præsentationen i 1892 stod der f.eks. ”at Hans kgl. Højhed prins Christian, der var forhindret i at overvære gymnastik præsentationen om eftermiddagen, indfandt sig kl. 10 i Håndværkerforeningens sal og deltog med megen liv i det efterfølgende bal”.