+45 86 41 24 40 rgf@rgf.dk

Små Børn & Familie

Børn 1-5 år & Forældre

Fokus er på samspillet mellem forældre og barn og på, at det lille barn får styrket sine motoriske færdigheder gennem forskellige lege og redskabsopstillinger. På disse hold træner forældre og børn sammen.

Motorik & Leg 3-5 år

På holdene er der fokus på bevægelsesglæde og udvikling af børnenes grundmotorik. Der er en masse leg og sjove redskabsbaner med motoriske udfordringer.

Motorik og spring 5-7 år

Målet med disse hold er, at børnene gennem spring og leg i sjove redskabsbaner får styrket deres motorik, får en masse bevægelsesglæde og opnår færdigheder i grundmotorikken.