+45 86 41 24 40 rgf@rgf.dk

Den åbne skole

Vi tilbyder samarbejde på mange forskellige måder.

  • Undervisningstimer/forløb i springtræning, parkour, dans, crossfit, TRX, spinning, svømning for indskoling, mellemtrinnet eller overbygning. Undervisningen kan foregå i RgF Hallen eller på den pågældende skole eller som combi.
  • Fagdage i RgF Hallen i forbindelse med idræt som prøvefag.
  • Klar Parat Skolestart. Motorikforløb for førskolebørn. Formål: Styrke motorikken hos børnene igennem leg og bevægelse. Give inspiration til lærere og pædagoger. Spotte motorisk usikre børn.
  • Morgentræning som valgfag: I RgF Hallen med crossfit, TRX, springtræning, parkour, dans/rytme.  Svømning på Nørrevangsskolen, Tirsdalens Skole, Rismølleskolen eller Søndermarksskolen. Spinning eller vægttræning i RgF Foreningshuset.
  • Valgfag for 1 eller flere årgange. Kan køre hele skoleåret, eller i perioder som fx fra efterårsferien frem til jul, jul frem til påske. RgF Hallen kan lejes med eller uden instruktør.
  • Boost indskolingen. Motorisk træning igennem leg og bevægelse for 0.-2. klasse. Udvikle børnenes sociale og motoriske kompetencer – herigennem en øget skoleparathed. Mulighed for at screen børnene i samarbejde med sundhedsplejersken. Træningen kan foregå i RgF Hallen eller på den pågældende skole.
  • Uddannelse/inspirationsmoduler/spotkurser for lærere og pædagoger. Afholdes på den pågældende skole, hvor der tages afsæt i de fysiske faciliteter der er til rådighed.
  • Spotkursus for idrætslærer til at varetage undervisningen dels i RgF Hallen eller svømmehallen.
  • Uddannelse af junioridrætsledere på den pågældende skole. Afvikles som valgfag.
  • Henvise til special-motorikhold i RgF, som kan rumme de motorisk usikre børn og børn med specialpædagogiske behov – som spottes ifm. idrætsundervisning på skolerne.

VIGTIGT – at tilbuddene udvikles i samarbejde med skolen/idrætslærerne således at undervisningen spiller sammen med færdigheds- og vidensmål. Målet for samarbejdet er også at opkvalificere lærere og pædagogers arbejde med idrætsundervisningen.

Nærmere info:

Lars Søndergaard, 30855616 / lars@rgf.dk

Cathrine Lydolf Enevoldsen, 25105043 / cathrine@rgf.dk

Sponsorer