+45 86 41 24 40 rgf@rgf.dk

Randers gymnastiske Forening blev grundlagt tilbage i 1872, og var landets første forening kun med gymnastik som idrætsgren.

I de gamle skrifter er grundlæggelsen beskrevet således:

”Den 23. februar 1872 samledes en del unge mennesker i klubben ”Harmonien” for at drøfte muligheden for at danne en sammenslutning med det formål dels at drive gymnastik og våbenbrug, dels at skabe en videre interesse for disse for ungdommen gavnlige øvelser”

En herreklub

Af de første love fremgår det, at RgF søgte medlemmer særligt af Handels- og Kontorfaget. Dog så man ret tidligt i foreningens historie stort på, hvilket erhverv medlemmerne havde, hvis de havde interessen og penge til kontingentet, så kunne de blive medlem. Det hjalp selvfølgelig også, hvis det var dygtige gymnaster! I 1883 oprettede man en drengeafdeling, idet bestyrelsen havde set en fordel i at rekruttere medlemmer til herreholdene allerede fra de yngste årgange. En ting, man fra grundlæggelsen anså som utænkeligt, var, at kvinder blev medlem.

Gennem årene har foreningen udviklet sig og andre aktiviteter er kommet til. Allerede i 1879 kom der kricket på programmet og roning, svømning og atletik fulgte hurtigt efter. Sidenhen er de idrætter forsvundet igen og andre er kommet til.

Kvinderne fik adgang

RgF blev grundlagt af mænd, og først i 1907 blev det først gymnastikhold for kvinder oprettet. I dag er RgF en mangfoldig forening, og alle uanset køn og etnicitet kan være medlem.

Kerneaktiviteterne kan i dag samles under idrætterne gymnastik, svømning, parkour, fitness og crossgym. Derudover er der mange andre aktiviteter og begivenheder, der alle tager udgangspunkt i bevægelse.

Alle aktiviteter tager afsæt i RgFs 5 kerneværdier:

Glæde – Fællesskab – Mod – Kvalitet – Åbenhed.