+45 86 41 24 40 rgf@rgf.dk

Efter et år med projekt ”Inklusion gennem foreningsidræt” også kaldet ”Fuld Fart”, oplever børnenes lærere og pædagoger, at den anerkendende træning med Fuld Fart smitter af i skolen og giver gladere børn.

Fuld fart er et særligt idrætstilbud for 50 udvalgte børn i 2. til 5. klasse, som hver onsdag efter skoletid følges med en pædagog fra skolen til træning i RgF. Mange af børnene udtrykker, at træningen er sjov, og at de har fået flere venner.

Skolen oplever udvikling

Midtvejsevalueringen viser, at det er særligt lysten til at deltage i fællesskaber og modet til at prøve nye ting, som skinner igennem hos børnene. Børnene har ganske enkelt fået mere tillid til egne evner, og samtidig har børnene med træningen fået flere positive oplevelser at tale med klassekammeraterne om.

Souschef på Østervangsskolen, Lene Qvortrup Skov fortæller, ”Vi mærker tydeligt, at børnene glæder sig til onsdag, hvor der er Fuld Fart træning. De mangeartede aktiviteter, som børnene præsenteres for, giver dem mulighed for at afprøve – og i nogle tilfælde også overvinde – sig selv. Dét giver selvtillid og en tro på sig selv. Det er vores klare opfattelse, at børnene tager deres succeser fra træningslokalerne med tilbage til skolen.”

Når projekt Fuld Fart giver værdi, hænger det sammen med den store indsats, som skolernes medfølgende pædagoger yder. De binder træningen sammen med skolen, bl.a. ved at tale med børnene om Fuld Fart, fx når de mødes på gangen eller i skolegården. Det giver børnene en følelse af fællesskab og er med til at få dem til at blomstre også i skolen.

Lene Qvortrup Skov fortsætter, ”Vi ser Fuld Fart som en unik mulighed for at drage foreningslivet ind som en værdifuld samarbejdspartner i skolens og forældrenes fortsatte arbejde med børnenes dannelse og positive udvikling. Det er vores overbevisning, at de gode erfaringer med foreningslivet, som børnene får via Fuld Fart træningen, vil have stor betydning for dem både nu og her, men også senere i livet.”

Skole og forening i stærkt samarbejde

Formålet med projektet er at give børnene et godt afsæt til mere koncentration, mere vedholdenhed og en positiv oplevelse af at gå til træning i et foreningsfællesskab. Håbet er også, at børnene udvikler en glæde for idræt og bevægelse i almindelighed, og at glæden smitter af på børnenes hverdag i skolen.

Børnene kommer fra fem forskellige folkeskoler (Vestervangsskolen, Hobrovejens Skole, Nørrevangsskolen, Østervangsskolen og Rismølleskolen) i Randers Kommune.

Forløbet er et tre årigt projekt, som er støttet af Poul Due Jensens Fond, Den A.P. Møllerske Støttefond og Randers Kommune, afdeling skole og i samarbejde med Læringscenter Randers.

Forælderfolder

Årsskrift fra Poul Due Jensens Fond

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: